welcome to
AMAZING WATBOT

คำขวัญ : พระบรมธาตุวัดเสนาสน์ สวยงามธรรมชาติแก่งเจ็ดแคว
บริสุทธิ์แท้น้ำตาลสด เลิศรสล้ำผลิตภัณฑ์การเกษตร

ที่เที่ยว ที่กิน ที่พัก แบบสอบถาม

ประวัติย่อ

อำเภอวัดโบสถ์ เป็นอำเภอหนึ่ง 9 อำเภอของจังหวัดพิษณุโลก เดิมเป็นตำบลหนึ่งในอำเภอพรหมพิราม และต่อมาได้รับการยกฐานะเป็นอำเภอ

บันทึกความทรงจำ

เป้าหมายทั้งหมดของการเดินทาง ไม่ใช่การฝากรอยเท้าไว้ในต่างแดน แต่ที่สุดแล้ว มันคือการฝากรอยเท้าไว้ในประเทศตัวเอง เหมือนกับมันเป็นต่างแดนต่างหาก

โครงการเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน

วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2538 ณ ศาลาดุสิตาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้พระราชทานพระราชดำรัสตอนหนึ่งว่า

“.....ส่วนที่พิษณุโลกก็มีน้ำไหลลงมาจากข้าง ๆ อีกสายหนึ่ง แควน้อยซึ่งจะต้องทำ....อันนี้ก็ยังไม่ได้ทำ ซี่งจะต้องทำ เพื่อเก็บกักน้ำที่มาจากอำเภอชาติตระการ อาจจะมีคนค้านว่าทำไมทำเขื่อนพวกนี้แล้วมีประโยชน์อะไร ก็เห็นแล้วประโยชน์ของเขื่อนใหญ่เขื่อนนี้ ถ้าไม่มี 2 เขื่อนนี้ ที่นี่น้ำจะท่วมยิ่งกว่า จะไม่ท่วมเพียงแค่นี้ จะท่วมทั้งหมด.....”

กักเก็บน้ำได้

000

ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่

00000

ไร่

สวนแสงพรหม รีสอร์ท

ที่ตั้ง 245 หมู่ 1 ต.คันโช้ง อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160

เป็นสถานที่พักผ่อนที่เพิ่งเปิดให้บริการมาประมาณ 5-6 ปี มีเนื้อที่ประมาณกว่า 100 ไร่ อยู่ห่างจากตัวเมืองพิษณุโลกเพียง 70 กิโลเมตร ก่อนถึงเขื่อนแควน้อย 500 เมตร ด้านหลังสามารถมองเห็นสันเขื่อนแควน้อย และมีธารน้ำที่ใสสะอาด อากาศดี ธรรมชาติสวย อยู่ท่ามกลางเสียงนกและพันธุ์ไม้หลากหลายชนิดและมีสวนผลไม้หลากหลายชนิด เหมาะแก่การไปพักผ่อนในวันหยุดหรือท่านที่ต้องการพักผ่อนกับบรรยากาศสบายๆและเป็นส่วนตัว

เพิ่มเติม

วัดเสนาสน์

วัดเสนาสน์เป็นวัดโบราณเก่าแก่สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยใดไม่มีใครท ราบแน่ชัดสันนิษฐานว่าวัดนี้สร้างขึ้นก่อน พ.ศ.1232 และได้มีการย้ายสถานที่ตั้งเสนาสนะหลายครั้งหลายหน นับถึงปัจจุบันได้ 5 ครั้ง นับเป็นวัดชนิดได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาแล้วในราว พ.ศ. 1820

– Amazing Watbot

(กองพุทธศาสนาสถานกรมการศาสนากระทรวงศึกษาธิการ ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม 7 กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์การศาสนา 2531)